Art. 18 – Salaris

18.1 Algemeen Je ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de functiegroepen 5 t/m 80. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur (gemiddeld 40 uur per week). Wanneer je een hiervan afwijkende arbeidsduur hebt, wordt het naar rato-beginsel toegepast.   18.2 Uitbetaling salaris Je moet uiterlijk twee dagen,…