Art. 18 – Salaris

18.1 Algemeen Je ontvangt een salaris op basis van één van de salarisschalen behorende bij de functiegroepen 5 t/m 80. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op een voltijd arbeidsduur (gemiddeld 40 uur per week). Wanneer je een hiervan afwijkende arbeidsduur hebt, wordt het naar rato-beginsel toegepast.   18.2 Uitbetaling salaris Je moet uiterlijk twee dagen,…

Artikel 6 – Functie-indeling en loon

6.1   Functie-indeling Deze cao kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM, gebaseerd op de CATS methodiek). Er zijn 9 functieniveaus, A t/m I, en daarmee corresponderende loonschalen. Elk functieniveau bevat volwaardige functies; elke schaal kan daardoor eindschaal zijn. Medewerkers worden op het juiste functieniveau ingedeeld met behulp van het Handboek Functie-indeling voor Retail Non-Food (voorheen: Fashion, Sport &…