Art. 24 – Vergoeding reiskosten dienstreizen

Je ontvangt een vergoeding van de reis- en verblijfkosten verbonden aan het maken van een dienstreis. Onder een dienstreis wordt verstaan het in opdracht van je werkgever, in het kader van je werkzaamheden, incidenteel reizen en verblijven. Indien je een dienstreis maakt die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de route waarvoor jeĀ  reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangt,…