Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst

4.1   De inhoud   Schriftelijke overeenkomst: De werkgever biedt de medewerker bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan. Hierin wordt ten minste vermeld: de naam van de werkgever en medewerker; de datum van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst; de functie; het met de medewerker overeengekomen loon; de overeengekomen arbeidstijd/basisuren; de plaats waar de arbeid gewoonlijk…

Artikel 11 Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Deze eindigt automatisch na afloop van de afgesproken periode. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd als die mogelijkheid in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Jij en je werkgever moeten dan de wettelijke opzegtermijn en de ontslagregels volgen. Uiterlijk een maand voor het verstrijken van de bepaalde…

Artikel 8 De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Je ontvangt een getekende versie van de arbeidsovereenkomst van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld: de datum van je indiensttreding; je functie; de plaats waar je normaal gesproken werkt; het met jou bij aanvang dienstverband overeengekomen maandsalaris; de aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde duur); de…