Bijlage 5 – Artikelen uit de cao ZKN 2017 – 2018 die van kracht blijven tot en met 30 september 2019

(Dit artikel geldt tot en met 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 is artikel 12 e.v. van kracht) Art. 18 Meeruren 18.1 Definitie meeruren Er is sprake van meeruren als je: deeltijdwerker bent en je in opdracht van je leidinggevende meer moet werken dan de uren die met jou in je contract zijn afgesproken….