Art. 10 – Werktijden

10.1 Vaststellen van werktijden In de Zelfstandige kliniek wordt in de regel van maandag tot en met vrijdag gewerkt tussen 7.00 uur 20.00 uur. De werkprocessen binnen de Zelfstandige kliniek worden door jou en je collega’s uitgevoerd binnen een teamrooster. Het teamrooster en de voor jou ingeroosterde werktijden worden vastgesteld door de leidinggevende. In het…

Artikel 7 – Toeslagen

7.1   Algemeen   Voor het werken op bepaalde uren wordt een toeslag toegekend. De medewerker ontvangt de toeslag alleen als hij daadwerkelijk op deze uren heeft gewerkt. Ook wordt een toeslag toegekend bij overwerk.   Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd. De werkgever beslist na overleg met de medewerker over…