Artikel 4 – Arbeidsovereenkomst

4.1   De inhoud   Schriftelijke overeenkomst: De werkgever biedt de medewerker bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan. Hierin wordt ten minste vermeld: de naam van de werkgever en medewerker; de datum van indiensttreding; de duur van de arbeidsovereenkomst; de functie; het met de medewerker overeengekomen loon; de overeengekomen arbeidstijd/basisuren; de plaats waar de arbeid gewoonlijk…