Artikel 3 – Overwerk

Voor fulltime medewerkers in de functiegroepen A tot en met E is sprake van overwerk: Bij meer dan 9 uur werken per dag Bij meer dan 40 uur werken per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van…