AVV Helpdesk

Relevante adressen

ABP

Postbus 4804

6401 JL Heerlen

T 045 579 60 70

W www.abp.nl

AVV
Europalaan 400
3526 KS Utrecht

T 070-4442140

E info@avv.nu

W www.avv.nu

Bedrijfscommissie Markt II

p/a Sociaal-Economische Raad (SER)

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 349 9561

E info@bedrijfscommissie.nl

W www.bedrijfscommissie.nl

Cultuurconnectie, branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk

Lucasbolwerk 11

3512 EH Utrecht

T 030 230 37 40

F 030 230 37 49

E CAO@Cultuurconnectie.nl

W www.Cultuurconnectie.nl

Kunstenbond

Oostenburgervoorstraat 152

1018 MR Amsterdam

T 020-210 80 50
E info@kunstenbond.nl

W www.kunstenbond.nl

 

Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie

Secretariaat: Actor Bureau voor Sector advies
Pompmolenlaan 10c
3447 GK WOERDEN
T 088 329 30 32
E oak@actor.nl

W www.stichtingoak.nl

 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Postbus 117

3700 AC Zeist

T 030 277 55 77

W www.pfzw.nl