AVV Helpdesk

Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel

We leven in een in sociaaleconomisch opzicht zeer bijzondere en ongewisse tijd. Als dé verenigingen van gevestigde en ambulante bloemist-winkeliers en als dé vakorganisatie voor medewerkers in deze branche vinden VBW en AVV het desondanks van belang dat de aantrekkelijkheid van de branche voor de huidige medewerkers zoveel mogelijk behouden blijft en de aantrekkingskracht van de branche voor nieuwe medewerkers wordt vergroot. Adequate cao-afspraken zijn daarbij van toegevoegde waarde. VBW en AVV realiseren zich dat daarvoor creativiteit vereist is, gelet op de vele onzekerheden en de bijzondere situatie waarin de Nederlandse economie in het algemeen en de branche in het bijzonder op dit moment verkeert:

  • Hoge inflatie leidt tot vermindering van koopkracht bij de medewerkers;
  • Hoge inflatie leidt tot kostenstijging van bloemist-ondernemers, zet het consumentenvertrouwen onder druk en leidt tot minder bestedingen aan bloemen en planten;
  • De stapsgewijze aanzienlijke verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023 en per 1 januari 2024 heeft grote impact op het loongebouw van de cao en leidt tot majeure loon(kosten-)stijging;
  • Er is nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, vacatures zijn niet gemakkelijk en snel vervulbaar.
  • Gemiddeld in de branche hebben we een toch al 2 jaar te maken met (sterk) dalende omzetten.

VBW en AVV realiseren zich dat de medewerkers behoefte hebben aan duidelijkheid, perspectief, koopkrachtbehoud en inkomenszekerheid. Voor de bloemist-ondernemer zijn er momenteel veel onzekerheden, het perspectief is onduidelijk, terwijl juist daaraan grote behoefte is bij ondernemers.

Rekening houdend met bovenstaande situatie hebben VBW en AVV in constructief overleg op 22 december 2023 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de medewerkers van de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

Aldus besloten en getekend namens onderstaande partijen, op 19 januari 2024

Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers, (VBW) gevestigd te Ede,

Patricia Bloedjes voorzitter

M.C. Maasse, algemeen directeur

Koninklijke Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, (CVAH), gevestigd te Zeewolde

Louise Wesselius, voorzitter

Alternatief Voor Vakbond (AVV), De Democratische Vakbond

Valérie Rijckmans bestuurder

Meer onderwerpen in Bloemen