AVV Helpdesk

Inleiding

Aan de werkgevers en de werknemers, werkzaam in de gespecialiseerde bloemendetailhandel

Als verenigingen van gevestigde en ambulante bloemist-winkeliers en als vakorganisatie voor medewerkers in deze branche vinden VBW, CVAH en AVV het van groot belang dat de aantrekkelijkheid van de branche voor de huidige medewerkers behouden blijft en de aantrekkingskracht van de branche voor nieuwe medewerkers wordt vergroot. Adequate cao-afspraken zijn daarbij van toegevoegde waarde.

VBW, CVAH en AVV realiseren zich dat daarvoor creativiteit vereist is, gelet op de bijzondere situatie waarin de Nederlandse economie in het algemeen en de branche in het bijzonder aan het einde van het jaar 2022 verkeert:

  • Hoge prijzen van gas en energie beperken de productie bij kwekers en daarmee het aanbod voor de bloemist;
  • Hoge inflatie zet consumentenvertrouwen onder druk en leidt de komende periode mogelijk tot aanzienlijk minder bestedingen aan bloemen en planten;
  • Inflatie leidt tot hoge kostenstijging voor zowel de bloemist-ondernemer als de medewerkers;
  • Ondanks bovenstaande situatie is er nog krapte op de arbeidsmarkt en zijn vacatures niet gemakkelijk en snel vervulbaar.

Voor de bloemist-ondernemer zijn er deze periode veel onzekerheden en is het perspectief onduidelijk, terwijl juist daaraan grote behoefte is bij ondernemers. VBW en AVV realiseren zich daarnaast heel goed dat niet alleen de bloemisten, maar zeker ook de medewerkers in deze tijd behoefte hebben aan duidelijkheid, perspectief en inkomenszekerheid.  Met inachtneming van bovenstaande situatie hebben VBW en AVV overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten.

 

Aldus besloten en getekend namens onderstaande partijen;

16 november 2022

Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers, (VBW) gevestigd te Ede,

Martin Groen voorzitter

M.C. Maasse, algemeen directeur

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, (CVAH), gevestigd te Zeewolde

Louise Wesselius, voorzitter

Alternatief Voor Vakbond (AVV), De Democratische Vakbond

Valérie Rijckmans bestuurder

Meer onderwerpen in Bloemen