AVV Helpdesk

Salarisschalen

Zodra de CAO Kunsteducatie een reguliere loonsverhoging voorschrijft, publiceert Cultuurconnectie de daaraan aangepaste loonschalen op haar website: www.Cultuurconnectie.nl/werkgeverszaken/CAO. Daar zijn ook de schalen te vinden zoals die golden vóór de laatst aangebrachte wijziging.

Indeling van functies uit bijlage 3 naar schaal

 

  1. De indeling van de functies is per 1 augustus 2022 gewijzigd. De indeling van de functies vóór 1 augustus 2022 kan via deze link worden geraadpleegd.

De werknemer die is ingeschaald in de salaristabel ontvangt tenminste het voor zijn leeftijd geldende wettelijk minimumloon.[1]

 

 

Zzp-tarieven

Met behulp van deze rekentool kun je eenvoudig een cao-salaris omrekenen naar een zzp-tarief in het kader van de Fair Practice Code.

 

Je kunt deze rekentool vinden op:

https://www.digipacct.nl/cao-loon-naar-zzp-tarief

Deze tool is zowel door werkenden als werkgevenden in te vullen. Je hoeft alleen nog maar het bruto maandloon uit de betreffende cao in te voeren. Daarbij dien je rekening te houden met de functie(schaal) en eventuele relevante ervaringsjaren.
Er is gekozen voor een eenvoudige, eenvormige opzet en alleen de belangrijkste, in alle individuele gevallen voorkomende, elementen uit de cao in de berekening opgenomen. Dat betekent dat zeker niet alle werknemersrechten en -voorzieningen werden meegenomen, terwijl deze wel een waarde vertegenwoordigen. Het verdient aanbeveling daar rekening mee te houden. Ook houdt de uitkomst slechts beperkt rekening met de bijkomende kosten van een zzp’er.
Je kunt de standaardberekening volgen of persoonlijke voorkeuren aangeven. Daarnaast kun je rekening houden met aangepaste tarieven voor korte of kleine contracten; het zogenaamde flexicurity-principe.

Let wel: deze rekentool geeft een eerlijke vergelijking tussen een cao-loon en een zzp-tarief. Het biedt geen (bindend) adviestarief.

 

 

 

Salarissen per 1 januari 2024 (bruto per maand, in euro)
Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Regel   0 2.080 2.080 2.122 2.202 2.294 2.418 2.580 2.904 3.073 3.241 3.540 3.842 4.289 4.881 5.404
1 2.080 2.080 2.164 2.247 2.338 2.466 2.629 2.970 3.140 3.310 3.608 3.917 4.372 4.974 5.513
2 2.080 2.080 2.204 2.289 2.382 2.515 2.679 3.036 3.205 3.374 3.678 3.990 4.453 5.071 5.626
3 2.087 2.100 2.248 2.331 2.426 2.563 2.730 3.103 3.273 3.443 3.748 4.067 4.539 5.169 5.740
4 2.127 2.139 2.290 2.376 2.473 2.614 2.780 3.173 3.344 3.514 3.821 4.145 4.627 5.271 5.857
5 2.166 2.176 2.335 2.419 2.521 2.660 2.836 3.242 3.413 3.585 3.895 4.224 4.714 5.374 5.976
6 2.205 2.216 2.380 2.465 2.567 2.714 2.890 3.314 3.487 3.659 3.971 4.304 4.803 5.481 6.094
7 2.248 2.257 2.425 2.511 2.618 2.764 2.945 3.385 3.557 3.729 4.046 4.386 4.896 5.590 6.218
8 2.287 2.300 2.470 2.559 2.665 2.819 3.003 3.460 3.632 3.804 4.122 4.470 4.992 5.699 6.344
9 0 2.342 2.519 2.607 2.718 2.871 3.059 3.535 3.706 3.877 4.201 4.555 5.088 5.810 6.471
10 0 2.387 2.567 2.656 2.767 2.924 3.117 3.609 3.781 3.953 4.285 4.642 5.185 5.924 6.601
11 0 2.428 0 2.708 2.821 2.980 3.177 3.686 3.861 4.034 4.369 4.732 5.285 6.041 6.731
12 0 0 0 0 2.874 3.035 3.237 3.764 3.937 4.110 4.451 4.820 5.387 6.160 6.864
13 0 0 0 0 2.925 3.092 3.299 3.845 4.019 4.192 4.538 4.914 5.493 6.280 6.999
14 0 0 0 0 2.980 3.148 3.363 3.925 4.101 4.276 4.627 5.010 5.600 6.403 7.139
15 0 0 0 0 0 3.209 3.427 4.009 4.185 4.359 4.717 5.107 5.709 6.528 0
16 0 0 0 0 0 3.267 3.492 4.091 4.268 4.445 4.809 5.209 5.820 0 0
17 0 0 0 0 0 0 3.560 4.180 4.357 4.534 4.901 5.308 5.935 0 0
18 0 0 0 0 0 0 3.627 4.269 4.447 4.625 4.996 5.411 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 3.696 4.359 4.537 4.717 5.093 5.515 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 4.451 4.630 4.809 0 0 0 0 0

 

 

 

Salarissen per 1 september 2024 (bruto per maand, in euro’s)
Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
Regel   0 2.143 2.143 2.186 2.268 2.363 2.491 2.657 2.991 3.165 3.338 3.647 3.958 4.417 5.027 5.566
1 2.143 2.143 2.229 2.314 2.408 2.540 2.708 3.060 3.234 3.409 3.716 4.035 4.503 5.123 5.678
2 2.143 2.143 2.270 2.357 2.453 2.590 2.759 3.127 3.302 3.475 3.788 4.110 4.587 5.223 5.795
3 2.150 2.163 2.315 2.400 2.499 2.639 2.812 3.196 3.371 3.546 3.860 4.189 4.676 5.324 5.912
4 2.190 2.204 2.358 2.447 2.547 2.692 2.864 3.269 3.444 3.619 3.936 4.270 4.766 5.430 6.032
5 2.231 2.241 2.405 2.492 2.596 2.740 2.922 3.339 3.516 3.692 4.012 4.350 4.856 5.535 6.155
6 2.271 2.283 2.451 2.539 2.644 2.795 2.977 3.414 3.592 3.769 4.090 4.433 4.947 5.646 6.277
7 2.315 2.325 2.498 2.587 2.697 2.847 3.033 3.487 3.664 3.841 4.168 4.517 5.043 5.757 6.404
8 2.356 2.369 2.545 2.636 2.745 2.904 3.093 3.564 3.741 3.918 4.246 4.604 5.141 5.870 6.534
9 0 2.412 2.595 2.685 2.799 2.958 3.151 3.641 3.818 3.994 4.327 4.691 5.241 5.984 6.665
10 0 2.458 2.644 2.735 2.850 3.012 3.211 3.718 3.894 4.072 4.414 4.781 5.341 6.102 6.799
11 0 2.501 0 2.789 2.906 3.069 3.272 3.797 3.976 4.155 4.500 4.874 5.444 6.222 6.933
12 0 0 0 0 2.960 3.126 3.335 3.877 4.055 4.234 4.584 4.965 5.548 6.344 7.070
13 0 0 0 0 3.013 3.184 3.398 3.960 4.139 4.318 4.674 5.061 5.658 6.468 7.209
14 0 0 0 0 3.069 3.242 3.464 4.043 4.224 4.404 4.766 5.161 5.768 6.595 7.353
15 0 0 0 0 0 3.306 3.530 4.129 4.310 4.490 4.858 5.260 5.880 6.724 0
16 0 0 0 0 0 3.365 3.596 4.213 4.396 4.578 4.953 5.365 5.995 0 0
17 0 0 0 0 0 0 3.667 4.306 4.488 4.670 5.048 5.467 6.113 0 0
18 0 0 0 0 0 0 3.736 4.397 4.581 4.763 5.146 5.574 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 3.806 4.490 4.674 4.858 5.246 5.681 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 4.584 4.768 4.953 0 0 0 0 0

 

[1] Per 1 januari 2024 moet iedere werknemer, ongeacht het aantal arbeidsuren per week, minimaal het wettelijk minimumuurloon zoals vastgesteld door de overheid ontvangen. Uitgaande van de jaarurennorm zoals opgenomen in de cao, komt het toetsloon op maandbasis per 1 januari 2024 uit op € 2.070,12 ((36 x 52 / 12) x 13,27). De overheid past het wettelijk minimumloon twee keer per jaar aan: per 1 januari en 1 juli. De actuele bedragen zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon.