AVV Helpdesk

Bijlage 8: Overgangsregeling Salarisstructuur per 1 januari 2024

 1. Per 1/1/2024 geldt het nieuwe, gewijzigde, salarisgebouw.
 2. Ingaande 1/1/2024 worden alle nieuwe medewerkers aangenomen en ingeschaald in het nieuwe salarisgebouw (schalen 1 t/m 8).
 3. Per 1/1/2024 worden alle bestaande medewerkers in functieschalen A t/m E ingeschaald op de aanvangstrede (0) van hun omgenummerde functieschaal in het nieuwe salarisgebouw, met dien verstande dat medewerkers er tenminste 4% op vooruit moeten gaan ten opzichte van de oude schaal. Als het minimumsalaris van de salarisschaal in het nieuwe salarisgebouw lager zou zijn dan het salaris behorende bij de huidige inschaling vermeerderd met 4%, wordt de medewerker ingeschaald in de trede die een verhoging met tenminste 4% geeft ten opzichte van de oude trede. Vervolgens komt de bestaande medewerker in aanmerking voor de jaarlijkse periodiekverhoging (mits de beoordeling daaraan niet in de weg staat en de top van de schaal nog niet is bereikt).
 4. Medewerkers in de schalen F, G en H (of H+ waar dit van toepassing is) ondervinden in beginsel geen wijziging. Zij gaan “horizontaal” over naar de nieuwe structuur. Wel komen zij in aanmerking voor de jaarlijkse periodiekverhoging per 1/1/2024 (mits de beoordeling daaraan niet in de weg staat en de top van de schaal nog niet is bereikt).

Een vijftal voorbeelden, behorende bij de overgang naar het nieuwe stelsel per 1/1/2024:

 1. Een medewerker zit op 31/12/2023 in schaal B, trede 3 (maandloon €1995,00). Per 1/1/2024 wordt zij ingeschaald in schaal 2, trede 0 (maandloon €2201,94).
 2. Een medewerker zit op 31/12/2023 in schaal C, trede 6 (maandloon €1998,70). Per 1/1/2024 wordt hij ingeschaald in schaal 3, trede 0 (maandloon €2220,00).
 3. Een medewerker zit op 31/12/2023 in schaal E, trede 8 (maandloon €2557,96). Per 1/1/2024 wordt zij ingeschaald in schaal 5, trede 7 (maandloon €2672,52).
 4. Een medewerker zit op 31/12/2023 in schaal F, (uitloop)trede 10 (maandloon €3051,91). Per 1/1/2024 wordt hij ingeschaald in schaal 6, trede 9 (maandloon €3173,99).
 5. Een medewerker zit op 31/12/2023 in schaal G, trede 10 (maandloon €3513,75). Per 1/1/2024 wordt zij ingeschaald in schaal 7, trede 9 (maandloon €3654,30).

NB:

 1. Voor alle bovenstaande voorbeelden geldt dat na deze omzetting naar de nieuwe structuur vervolgens de jaarlijkse periodiekverhoging (indien de beoordeling daaraan niet in de weg staat en de top van de nieuwe schaal nog niet is bereikt) moet worden toegepast*.
 2. Nadat omzetting naar de nieuwe structuur heeft plaatsgevonden en de periodiekverhoging is toegepast*, moet -daar waar van toepassing- de verhoogde inschaling ten gevolge van de aanpassingen van het functiegebouw per 1 januari 2024 worden uitgevoerd. Daarbij staat het de werkgever vrij een passende trede in de nieuwe schaal te kiezen, mits het nieuwe salaris niet ligt onder het salaris dat volgt uit het uitvoeren van de eerste twee stappen.

 

Samenvattend de juiste volgorde:

 1. Omzetting naar nieuwe structuur;
 2. Toepassen periodieke verhoging;
 3. Implementeren gevolgen aanpassingen functiegebouw. 
 • Daar waar organisaties de jaarlijkse periodiekverhoging gewoonlijk op een ander moment dan 1 januari uitvoeren, kan de volgorde van stappen 2 en 3 afwijken.