AVV Helpdesk

Bijlage 7: Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders trad op 18 feb 2023 grotendeels in werking. (Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52).

Doel van de wet is: bescherming van mensen die in de context van hun werk gerelateerde activiteiten een misstand of een vermoeden van een misstand willen melden.

Het begrip werknemer is in de wet ruim omschreven; hieronder vallen ook uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs, die een vergoeding ontvangen.

De klokkenluidersregeling is in iedere organisatie met 50 of meer werknemers in ieder geval voor 17 december 2023 aanwezig.

Voorbeelden modelovereenkomst:

Modelregeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht (pdf, 429 kB)

https://www.awvn.nl/app/uploads/2023/02/StvdA-verklaring-en-modelregeling-klokkenluiders-2023.pdf