AVV Helpdesk

Bijlage 2b Salarisgebouw per 1 januari 2024

Hieronder staat het salarisgebouw per 1 januari 2024, zoals die geldt na de transitie van de salarissen van de salaristabel van 1 juli 2023 naar die van 1 januari 2024 (zie bijlage 2a).

Het salarisgebouw wordt per 1 juli 2024 opnieuw aangepast. Zie de website van VBW of AVV voor de meest actuele versie van het salarisgebouw.

Meer onderwerpen in Bloemen