AVV Helpdesk

Bijlage 2a Transitietabel van het salarisgebouw per 1 juli 2023 naar het salarisgebouw per 1 januari 2024

  • Bedrag salarisgroep A  wordt                           aanloopschaal  13,47
  • Alle bedragen salarisgroep B worden             salarisgroep C: 13,47 (per 1 januari 2024 C0)
  • Alle bedragen salarisgroep C worden             salarisgroep C: 13,47 (per 1 januari 2024 C0)
  • Bedragen salarisgroep D 0 t/m 3 worden salarisgroep D: 13,60 (per 1 januari 2024 D0)
  • Bedragen salarisgroep E 0 en 1 worden salarisgroep E: 13,75 (per 1 januari 2024 E0)

Toelichting op de transitie van het salaris van de medewerker van het salarisgebouw 2023 naar het aangepaste salarisgebouw per 1 januari 2024

In bovenstaande transitietabel wordt aangegeven hoe het salarisgebouw van 1 juli 2023 overgaat naar het salarisgebouw per 1 januari 2024. Voor de medewerker gaat de overgang van het oude naar het nieuwe salarisgebouw (afhankelijk van zijn positie per 31 december 2023) als volgt:

  • De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient overeenkomstig het bedrag van één van de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar dezelfde prestatieperiodiek van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in die salarisgroep toegekend.

Voorbeeldberekening: een medewerker heeft op 31 december 2023 een salaris van € 13,85 (D8) Per 1 januari 2024 gaat deze medewerker volgens de nieuwe tabel eerst naar D8 € 14,30. Vervolgens stijgt zijn salaris op datzelfde moment nog één trede naar D9 € 14,44.

  • De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient met een bedrag tussen de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar de prestatieperiodiek met het eersthogere bedrag van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in die salarisgroep toegekend.

Voorbeeldberekening: de medewerker heeft op 31 december 2023 een salaris van € 13,55 (tussen D6 en D7). Per 1 januari 2024 gaat deze medewerker volgens de nieuwe tabel eerst naar D7 € 14,05. Vervolgens stijgt zijn salaris op datzelfde moment nog één trede naar D8 € 14,30.

  • Het salaris van de medewerker dat op 31 december 2023 boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep ligt en ook boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het per 1 januari 2024 aangepaste salarisgebouw, wordt verhoogd met 2,5% op 1 januari 2024 en nogmaals met 2,5% op 1 juli 2024.

Voorbeeldberekening: een medewerker met een functie in functiegroep D heeft op 31 december 2023 een bruto salaris van € 15,00 per uur. Dat is boven de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende functiegroep D én boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van functie groep D van het salarisgebouw per 1 januari 2024. Per 1 januari 2024 wordt het salaris verhoogd met 2,5% naar € 15,38. Per 1 juli volgt nogmaals een verhoging van 2,5%.

  • Het salaris van de medewerker dat op 31 december 2023 boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het salarisgebouw 2023 ligt, maar niet boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het aangepaste salarisgebouw per 1 januari 2024, wordt per 1 januari 2024 eerst verhoogd met 2,5% en vervolgens per diezelfde datum ingedeeld op het bedrag van de naast hogere prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep. Per 1 juli 2024 geldt voor hem het per die datum overeenkomstig de algemene loonsverhoging van 2,5% verhoogde bedrag van die prestatieperiodiek.

Voorbeeldberekening: een medewerker met een functie in groep functiegroep D heeft een salaris van € 14,00 per uur. Dit is boven de maximum prestatieperiodiek van € 13,85 (D8), maar niet boven de nieuwe maximum prestatieperiodiek van €  14,88 (D12) . Per 1 januari 2024 wordt het huidige salaris met 2,5% verhoogd (naar € 14,35), vervolgens wordt in de tabel de eerstvolgende waarde in D gezocht (dat is D9 met een salaris van € 14,44). Het nieuwe salaris per 1 januari 2024 wordt derhalve € 14,44. Per 1 juli 2024 vindt wederom een verhoging van 2,5% plaats.

 

 

 

Meer onderwerpen in Bloemen