AVV Helpdesk

Bijlage 2: Salaristabel

  1 2 3 4 5 6 7 8
0 2201,94 2201,94 2220,00 2250,00 2303,27 2527,97 2889,14 3566,11
1   2211,76 2244,33 2293,95 2356,02 2599,48 2973,75 3679,34
2   2221,58 2268,66 2337,90 2408,77 2671,01 3059,57 3792,58
3   2231,39 2292,99 2381,85 2461,52 2743,71 3144,20 3905,81
4   2241,20 2317,32 2425,80 2514,27 2815,23 3228,83 4022,22
5     2341,65 2469,75 2567,02 2886,75 3313,44 4133,45
6     2366,00 2513,70 2619,77 2958,25 3399,24 4247,89
7       2557,65 2672,52 3030,94 3483,87 4361,11
8       2601,61 2725,27 3102,47 3568,50 4474,34
9         2778,02 3173,99 3654,30 4588,75
10         2830,77 3245,51 3738,95 4701,99
11           3318,22 3823,56 4815,20
12           3389,71 3909,39 4929,63
13           3461,21 3993,98 5042,87
14             4078,63 5157,29
15             4163,25 5270,51
16             4249,07 5383,74
17             4333,68 5498,15
18               5611,37
19               5725,80
20               5839,04

 Uitlooptrede (alleen van toepassing bij bovengemiddeld functioneren)

  WML of leeftijdspercentage conform Besluit minimumjeugdloon per 1/1/2024

Verhoging schalen 6, 7, 8 per 1/1/2024: 4%

Tabel Wettelijk Minimumloon en Wettelijk Minimum Jeugdloon 2024

Leeftijd Uurtarief Maandsalaris bij 38 uur (conform CAO Kringloop NL)
21  € 13,27 € 2.201,94
20  € 10,62 € 1.762,22
19  € 7,96 € 1.320,83
18  € 6,64 € 1.101,80
17  € 5,24 € 869,50
16  € 4,58 € 759,98
15  € 3,98 € 660,42