AVV Helpdesk

Bijlage 1 – Salaristabellen en inpassingstabel per 1 januari 2021 (+2%)

ZAK Salarisschaal 1

Inpassingstabel cao ZKN per 1 januari 2021

ZAK Salarisschaal 2

Meer onderwerpen in zkn