AVV Helpdesk

Bijlage 1a – Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw

Invoeringsafspraken en systematiek loongebouw

Situatie Beoordelingsafhankelijk belonen* Niet beoordelingsafhankelijk belonen
Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich binnen het basis loongebouw • Invoering op naast hogere trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw.

• cao-verhogingen van toepassing op de loontabel. Alleen een medewerker die na een onvoldoende beoordeling opnieuw een onvoldoende beoordeling krijgt, heeft geen recht op de cao-verhoging.

• Een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker heeft recht op een verhoging van 1 of 2 treden.

• Een voldoende functionerende medewerker heeft recht op een tredeverhoging.

• Een matig of onvoldoende functionerende medewerker heeft geen recht op een tredeverhoging. Er is flankerend beleid om functioneren te verbeteren.

• Invoering op naast hogere trede op een nader vast te stellen datum die kan afwijken van de invoeringsdatum van het nieuwe loongebouw.

• cao-verhogingen van toepassing op de loontabel.

• Medewerkers hebben na elk volgend ervaringsjaar recht op een trede-verhoging, onafhankelijk van de mate van functioneren, tot het maximum van de basistrede van de loonschaal.

 

Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich binnen het extra loongebouw (zie ook aanvullingen hieronder) • Invoering op feitelijke loon.

• Een zeer goed of uitmuntend functionerende medewerker heeft recht op cao-verhoging en een verhoging van 1 of 2 treden van 2%.

• Een voldoende functionerende medewerker heeft recht op cao-verhoging, maar niet op een tredeverhoging.

• Een matig of onvoldoende functionerende medewerker heeft geen recht op cao-verhoging en ook niet op een tredeverhoging. Er is flankerend beleid om functioneren te verbeteren.

• cao-verhogingen van toepassing op het feitelijk loon.

• Medewerkers hebben geen recht op een tredeverhoging.

 

Het werkelijke loon van de medewerker bevindt zich boven de hoogste trede van haar/zijn schaal van het extra loongebouw • Geen standaard cao-verhogingen van toepassing.

• Individuele afspraken tussen werkgever en medewerker

• Geen cao-verhogingen van toepassing.

* Medewerkers jonger dan 21 jaar worden niet beoordelingsafhankelijk beloond, maar ontvangen alleen hun leeftijdsverhoging.

Meer onderwerpen in Retail