AVV Helpdesk

Bijlage 1 Salaristabellen cao ZKN en inpassingstabellen

Als gevolg van het vervallen van de IP-nummers 1 t/m 8 per 1 januari 2024 vervalt in een aantal functiegroepen per 1 januari 2024 ook een aantal tredenummers.

Als gevolg van het vervallen van de IP-nummers 1 t/m 8 per (1 januari 2024) is per die datum in een aantal functiegroepen ook een aantal tredenummers vervallen.

Als gevolg van het vervallen van de IP-nummers 1 t/m 8 per (1 januari 2024) is per die datum in een aantal functiegroepen ook een aantal tredenummers vervallen.

Als gevolg van het vervallen van de IP-nummers 1 t/m 8 per (1 januari 2024) is in een aantal functiegroepen per die datum ook een aantal tredenummers vervallen.

Meer onderwerpen in zkn