AVV Helpdesk

Artikel 9 – Arbeidstijd en arbeidsduur

Bestaande rechten met betrekking tot afwijkende afspraken van de arbeidstijd en arbeidsduur blijven gehandhaafd.

Meer onderwerpen in Retail