AVV Helpdesk

Artikel 8 – Loon bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid

Voor loon bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid geldt artikel 11 van het basisgedeelte van de cao Retail Non-Food. Medewerkers die op grond van dit artikel uit de VGT-cao 2017-2018 op 30 juni 2018 recht hebben op loondoorbetaling bij ziekte, behouden dat recht voor de duur van het ziektegeval.

Meer onderwerpen in Retail