AVV Helpdesk

Artikel 8 De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Je ontvangt een getekende versie van de arbeidsovereenkomst van je werkgever. In de arbeidsovereenkomst wordt vermeld:

  1. de datum van je indiensttreding;
  2. je functie;
  3. de plaats waar je normaal gesproken werkt;
  4. het met jou bij aanvang dienstverband overeengekomen maandsalaris;
  5. de aard van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde duur);
  6. de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur;
  7. de toepasselijkheid van de cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten;
  8. of er een proeftijd van toepassing is en zo ja, de duur daarvan;
  9. deelname aan de pensioenregeling (vanaf de eerste dag van de maand dat de medewerker 20 jaar wordt).

Wijzigingen in je functie, loon en/of bijzondere voorwaarden worden tijdig schriftelijk aan je meegedeeld onder vermelding van de datum van ingang. Dergelijke wijzigingen worden door je werkgever altijd met je overlegd.

Meer onderwerpen in Bloemen