AVV Helpdesk

Artikel 7 Streven naar verduurzaming en Groene banen

De branche zet zich in voor het verduurzamen van de branche, het realiseren van duurzame bedrijven en ‘groene banen’. Individuele werkgevers en medewerkers nemen hiervoor de verantwoordelijkheid die past bij de mate van invloed die zij hierop kunnen uitoefenen.

Werknemers hebben er belang bij dat zij duurzaam kunnen handelen en hun eigen verantwoordelijkheid op dit gebied kunnen invullen. Op de werkvloer zal dit veelal alleen mogelijk zijn als de werkgever hiertoe de gelegenheid biedt. Werkgevers streven daarom naar verantwoord en duurzaam ondernemerschap.

Meer onderwerpen in Bloemen