AVV Helpdesk

Artikel 7 – Ontziebepaling medewerkers 55 jaar en ouder

Medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot overwerk en het verrichten van arbeid op avonden en zon- en feestdagen.

Indien medewerkers gebruik maken van de regeling inzake aanpassing arbeidsduur in het basisgedeelte van de cao Retail Non-Food, vervallen de ontziemaatregelen.

Meer onderwerpen in Retail