AVV Helpdesk

Artikel 6a verplichtingen van je werkgever

  1. Je werkgever stelt zich in houding en gedrag naar jou als werknemer respectvol op, zoals een goed werkgever dat hoort te doen.
  2. De tekst van deze cao staat op www.vbw.nuwww.cvah.nl en op www.avv.nu. Kun jij niet op deze website, vraag dan de cao op bij je werkgever.
  3. Je werkgever geeft je informatie over de regels die je in je werk moet naleven. Dit zijn bijvoorbeeld instructies over de werkwijze en voorschriften. De teksten van deze voorschriften krijg je uitgereikt bij je indiensttreding. Je zorgt ervoor dat je deze regels en voorschriften kent en dat je ze naleeft.

 

Meer onderwerpen in Bloemen