AVV Helpdesk

Artikel 60 Onderwerpen voor onderzoek tussen VBW en AVV

  1. VBW en AVV streven naar meer aandacht voor het belang van gezond werken en veiligheid op de werkvloer. Met behulp van het Sociaal fonds Bloemenspeciaalzaken zal verder worden uitgewerkt op welke wijze de veiligheid, het nastreven van een adequate werkdruk en het verstandig omgaan met zwaar werk op de werkvloer kan worden bevorderd.
  2. Het is in ieders belang dat de cao binnen de branche gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten wordt gehandhaafd. Gedurende de looptijd van de cao zullen VBW en AVV met elkaar in overleg treden teneinde de juiste toepassing van de cao binnen de branche te optimaliseren.

Meer onderwerpen in Bloemen