AVV Helpdesk

Artikel 55 Onderwerpen voor onderzoek tussen VBW en AVV

Bevorderen persoonlijke ontwikkeling

  • In de vorige cao’s zijn afspraken gemaakt over de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, de invoering van een persoonlijk studiebudget en het aanbieden van scholingsverlofdagen. Partijen stellen vast dat in de praktijk nog weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheden. Partijen spreken af om onder meer met behulp van het Sociaal Fonds te onderzoeken op welke wijze meer bekendheid aan deze mogelijkheden kan worden gegeven en hoe werkgevers en medewerkers kunnen worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Meer onderwerpen in Bloemen