AVV Helpdesk

Artikel 50 Pensioen

  1. In beginsel ben je op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht verzekerd voor je pensioen bij het Bedrijfspensioenfonds Detailhandel.
  2. De werkingssfeer alsmede de rechten en de verplichtingen van jou en je werkgever  met betrekking tot het pensioen, worden geregeld in de statuten en het pensioenreglement.
  3. Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De hoogte van de premie en de verdeling van het werkgeversdeel en het werknemersdeel van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het Pensioenfonds Detailhandel (Nadere informatie: www.pensioendetailhandel.)

Meer onderwerpen in Bloemen