AVV Helpdesk

Artikel 45 Buitengewoon verlof

  1. In navolgende situaties heb je recht op buitengewoon verlof met behoud van maandinkomen.
Gelegenheid Tijd Opmerking
Bij je eigen ondertrouw ½ dag op de dag dat hij in ondertrouw gaat
 

Bij je eigen huwelijk

2 dagen de dag waarop het huwelijk voor de burger­lijke stand wordt gesloten en de daar­op volgende dag
Bij je eigen 25-, 40- en 50-jarig huwelijksfeest 1 dag  
Bij je 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum 1 dag  
Bij de bevalling van je echtgenote 2 dagen  
Bij het huwelijk van één van je (schoon-) ouders, kinderen, broers of zusters de dag waarop het betreffende huwelijk wordt gesloten mits de plech­tigheid wordt bijgewoond
Bij het 25-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van één of beide (schoon-)ouders de dag waarop de plech­tigheid wordt gevierd mits deze wordt bijgewoond
Bij het overlijden van je echtgenote/echtge­noot, je eigen of aangehuwde kinderen de sterfdag tot en met de dag van de uitvaart met een maximum van zes werkdagen
Bij het overlijden van één van je ouders, schoon­ouders twee dagen één dag bij het overlijden en één dag voor het bijwonen van de begrafe­nis
Bij het overlijden van één van je grootou­ders, kleinkinderen, broers, zus­ters, zwagers of schoonzus­ters één dag de dag van de begra­fenis
Bij je eigen verhuizing naar een andere woning één dag op voorwaarde dat dit niet vaker dan eenmaal per twee jaren voorkomt
Als lid van AVV, participerend in het medezeggenschapsplatform de tijd die noodzakelijk is voor het bijwonen van cursussen en

vergaderingen

maximum van zes dagen per jaar
Voor sollicitatiegesprekken de tijd die je daarvoor nodig hebt

 

alleen als je werkgever de arbeidsovereenkomst heeft

opgezegd

  1. Onder ouders, kinderen, broers en zusters worden inbegrepen: stiefouders, stiefkinderen, stiefbroers en stiefzusters, pleegouders, pleegkinderen, pleegbroers en pleegzusters. Daarnaast worden onder ouders, schoonouders inbegrepen.
  2. Duurzame samenlevingsvormen, die van tevoren aan de werkgever kenbaar zijn gemaakt, worden met huwelijk gelijkgesteld.