AVV Helpdesk

Artikel 40 Wettelijk verlof

  1. Je hebt recht op wettelijk verlof.
  2. Als je een voltijd dienstverband hebt bouw je per jaar 20 dagen (160 uur) wettelijk verlof op.
  3. Als deeltijdwerker bouw je verlof naar rato van je dienstverband op.

Meer onderwerpen in Bloemen