AVV Helpdesk

Artikel 4 – Toeslagen voor werken op zaterdagavond en zondag

Als medewerkers in de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 meer dan 20 keer op zaterdagavond hebben gewerkt, bereid blijven dit te doen en toeslag hebben ontvangen, wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een persoonlijke toeslag of in vrije tijd. De werkgever besluit na overleg met de medewerker over de wijze van compensatie.

De compensatie wordt berekend over het aantal gewerkte uren op zaterdagavond tussen 18.00 uur en 22.00 uur in de genoemde periode waarover een toeslag van 100% is betaald.

De compensatie in vrije tijd bedraagt op jaarbasis dit aantal uren. Dit wordt omgerekend naar maandbasis en krijgt een medewerker bovenop zijn maandelijkse verlofopbouw erbij.

De compensatie in een persoonlijke toeslag per maand wordt berekend door het bedrag dat bruto aan zaterdagavondtoeslag voor genoemde uren is verdiend te delen door 12.

4.2 Compensatie zondagstoeslag

Als medewerkers in de periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 op zondag hebben gewerkt, bereid blijven dit te doen en een toeslag van 100% hebben ontvangen over de gewerkte uren op zondag, wordt de verlaging van de toeslag gecompenseerd in een persoonlijke toeslag of in vrije tijd.

De compensatie wordt berekend over het aantal gewerkte uren op zondag in de genoemde periode waarover een toeslag van 100% is betaald. De compensatie in vrije tijd bedraagt op jaarbasis de helft van dit aantal uren. Dit wordt omgerekend naar het maandsalaris en ontvangt de medewerker bovenop zijn maandelijkse verlofopbouw erbij. De compensatie in een persoonlijke toeslag per maand wordt berekend door de helft van het bedrag dat bruto aan zondagstoeslag is verdiend te delen door 12.

De afspraak over compensatie voor het verlagen van de zondagstoeslag geldt niet voor afroepmedewerkers

Meer onderwerpen in Retail