AVV Helpdesk

Artikel 37 Tegemoetkoming stagematerialen aan BOL en BBL studenten

 

  1. Als je leerling bent en een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) of een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt en Beroepspraktijkvorming (BPV) doet bij een leerbedrijf dat valt onder de werkingssfeer van deze cao (gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten), stelt het leerbedrijf materiaal aan jou beschikbaar ter waarde van ten minste € 30,– per week (verkoopwaarde inclusief BTW) zodat je praktijkopdrachten op het leerbedrijf en op school kunt uitvoeren.

Meer onderwerpen in Bloemen