AVV Helpdesk

Artikel 33 Overwerk

  1. Als het totaal aantal gewerkte plus-uren aan het einde van de referteperiode meer dan 20% bedraagt van het gemiddelde aantal in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsuren, worden de uren die de 20% overstijgen als overwerkuren gewaardeerd tegen een tarief van 133,33% van het voor jou geldende uursalaris.
  2. Deze overwerkuren kunnen uitbetaald worden of als vrije uren worden toegekend.

 

Toelichting: Dit betekent dat er op jaarbasis 20% van de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week meer kan worden gewerkt zonder overwerktoeslag. Onder overwerk wordt niet de arbeid verstaan die korter duurt dan 15 minuten per dag, aansluit op de normale arbeidstijd en die moet worden verricht door drukke werkzaamheden of voor het afmaken van een bepaalde taak.

Meer onderwerpen in Bloemen