AVV Helpdesk

Artikel 30 Bezoek arts/tandarts

  1. Bezoek aan een arts of tandarts plan je in principe buiten je werktijden.  Als dit niet mogelijk is, of als er sprake is van een acute situatie, wordt het bezoek aan een arts of tandarts beschouwd als normale arbeidstijd. Voorwaarde is wel dat je daarover vooraf met je werkgever hebt overlegd.

Meer onderwerpen in Bloemen