AVV Helpdesk

Artikel 3 – Overwerktoeslag

Onder overwerk wordt verstaan door of namens de werkgever opgedragen arbeid gedurende:

  • Meer dan 9 uren per dag, of
  • Meer dan 5 dagen per week, of
  • Meer dan 160 uren per 4 weken.

De overwerktoeslag op andere dagen dan zon- en feestdagen bedraagt 50% van het uurloon.

De overwerkvergoeding vindt zoveel mogelijk plaats in extra vrije tijd, die overeenkomt met het loon dat voor die periode zou zijn betaald. De vrije tijd moet worden genoten binnen een maand nadat het overwerk is verricht. Vindt dat niet plaats, dan wordt de toeslag uitbetaald.

Meer onderwerpen in Retail