AVV Helpdesk

Artikel 27 Maximale arbeidstijden

Artikel 27 Maximale arbeidstijden

  1. Als je 18 jaar of ouder bent geldt als maximale arbeidstijd:
  • per dienst (structureel): 10 uur;
  • per week (structureel): 40 uur;
  • per dienst (incidenteel): 12 uur;
  • per week (incidenteel): 45 uur.
  1. Incidenteel mag 60 uur per week worden gewerkt:
  • in de periode tussen 1 december en 31 december;
  • in de week voorafgaande aan speciale bloemendagen zoals Moederdag, Valentijnsdag, Pasen en Secretaressedag.
  1. Jongeren tot 18 jaar mogen een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen. De Rijksoverheid stelt regels om te voorkomen dat dit werk te zwaar of gevaarlijk is. Die regels gelden op de arbeidsovereenkomst met medewerkers jonger dan 18 jaar. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren

Meer onderwerpen in Bloemen