AVV Helpdesk

Artikel 21 Vaststelling salarisgebouw per 1 januari 2021

Als gevolg van de aanpassing van de normale arbeidsduur per 1 januari 2021 van gemiddeld 38 uur per week naar gemiddeld 40 uur per week worden de bedragen van het van het in artikel 20 cao genoemde salarisgebouw (salarisgebouw per juli 2020) met ingang van 1 januari 2021 als volgt berekend:

  • De bedragen in salarisgroep A worden vastgesteld door de bedragen van het salarisgebouw van 1 juli 2020 te delen door 38 en vervolgens te vermenigvuldigen met 39.
  • De bedragen van de salarisgroepen B tot en met F worden vastgesteld door de bedragen van het salarisgebouw per 1 juli 2020 te delen door 38 en vervolgens te vermenigvuldigen met 40.
  • De als uitkomst verkregen bedragen van de berekeningen onder a. en b. van dit artikel worden vervolgens verhoogd met het door de overheid vast te stellen percentage stijging wettelijk minimumloon per 1 januari 2021, met als resultaat het salarisgebouw per 1 januari 2021.

(Artikel 22 geldt vanaf 1 januari 2021)

Meer onderwerpen in Bloemen