AVV Helpdesk

Artikel 21 Periodieke salarisverhoging op basis van jouw beoordeling

 1. Als je ten minste één jaar in dienst bent én uit de beoordeling blijkt dat je volgens de norm functioneert krijg je naast de algemene salarisaanpassing op basis van artikel 24 jaarlijks per 1 januari een salarisverhoging op basis van de prestatieperiodieken. Deze individuele verhoging van het salaris per 1 januari 2024 is voor de medewerker inbegrepen in de transitie van het salaris naar het aangepaste salarisgebouw per 1 januari 2024, zoals beschreven in artikel 20b, leden 1, 2 en 4 cao.
 2. Het besluit over de toekenning van de prestatieperiodiek is derhalve afhankelijk van de beoordeling van je functioneren.
 3. De beoordeling wordt met je besproken als onderdeel van het jaargesprek.
 4. De beoordeling kan zijn:
  1. functioneert volgens de norm;
  2. functioneert boven de norm;
  3. functioneert onder de norm.
 5. Als de vastgestelde beoordeling volgens de norm is, wordt de volgende prestatieperiodiek volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisschaal per 1 januari aan je toegekend tot aan het maximum van de voor jou van toepassing zijnde salarisgroep.
 6. Als de vastgestelde beoordeling boven de norm is, wordt ten minste de volgende prestatieperiodiek volgens de op jouw functie van toepassing zijnde salarisgroep per 1 januari aan je toegekend tot aan het maximum van de voor jou van toepassing zijnde salarisgroep.
 7. Als de vastgestelde beoordeling onder de norm is, stel je in overleg met je werkgever een actieplan op, waarbij het streven is om jouw functioneren volgens de norm te krijgen. De toekenning van de volgende prestatieperiodiek blijft in dit geval achterwege.
 8. Als de werkgever geen jaargesprek toepast, heb je als werknemer per 1 januari recht op de volgende prestatieperiodiek van de op jouw functie van toepassing zijnde salarisgroep tot aan het maximum van de voor jou van toepassing zijnde salarisgroep. Van jou als werknemer wordt in dit geval verwacht dat je dit tijdig bij de werkgever signaleert. De werkgever heeft dan nog de kans het jaargesprek te houden en op basis van de beoordeling de beloningsbeslissing te nemen.

Meer onderwerpen in Bloemen