AVV Helpdesk

Artikel 20b Inpassing van het salaris van de medewerkers in het salarisgebouw 2024, individuele salarisaanpassing

  1. De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient overeenkomstig het bedrag van één van de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar dezelfde prestatieperiodiek van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in die salarisgroep toegekend. Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 2,5% aangepast. Met ingang van 1 januari 2025 ontvangt de medewerker de eerstvolgende periodiek op basis van artikel 21 cao, voor zover het maximum van de salarisgroep nog niet is bereikt.
  2. De medewerker die op 31 december 2023 een salaris in een salarisgroep verdient met een bedrag tussen de prestatieperiodieken van het salarisgebouw, gaat met ingang van 1 januari 2024 horizontaal over naar de prestatieperiodiek met het naasthogere bedrag van dezelfde salarisgroep van het salarisgebouw 2024. Per gelijke datum wordt vervolgens de stap naar de eerstvolgende/hogere salarisperiodiek in die salarisgroep toegekend. Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 2,5% aangepast. Met ingang van 1 januari 2025 ontvangt de medewerker de eerstvolgende periodiek op basis van artikel 21 cao, voor zover het maximum van de salarisgroep nog niet is bereikt.
  3. Het salaris van de medewerker dat op 31 december 2023 boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep ligt en ook boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het per 1 januari 2024 aangepaste salarisgebouw, wordt verhoogd met 2,5% op 1 januari 2024 en nogmaals met 2,5% op 1 juli 2024.
  4. Het salaris van de medewerker dat op 31 december 2023 boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het salarisgebouw 2023 ligt, maar niet boven het bedrag van de maximum prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep van het aangepaste salarisgebouw per 1 januari 2024, wordt per 1 januari 2024 eerst verhoogd met 2,5% en vervolgens per diezelfde datum ingedeeld op het bedrag van de naast hogere prestatieperiodiek van de voor hem geldende salarisgroep. Per 1 juli 2024 geldt voor hem het per die datum overeenkomstig de algemene loonsverhoging van 2,5% verhoogde bedrag van die prestatieperiodiek. Met ingang van 1 januari 2025 ontvangt de medewerker de eerstvolgende periodiek op basis van artikel 21 cao, voor zover het maximum van de salarisgroep nog niet is bereikt.

In bijlage 2a is een transponeringstabel opgenomen van het salarisgebouw per 1 juli 2023 naar het salarisgebouw per 1 juli 2024.

Meer onderwerpen in Bloemen