AVV Helpdesk

Artikel 20a Aanpassingen van het salarisgebouw per 1 januari 2024 en per 1 juli 2024

  1. Het salarisgebouw per 1 januari 2024 (bedragen inclusief een algemene verhoging van 2,5%) is opgenomen in bijlage 2b van deze cao.
  2. De bedragen van de aanloopschaal en het startbedrag van salarisgroep C van het salarisgebouw zijn vastgesteld overeenkomstig het wettelijk minimumuurloon, verhoogd met 1,52%en de daarvan afgeleide wettelijke minimum jeugdlonen.
  3. Met ingang van 1 juli 2024 worden de bedragen van het salarisgebouw verhoogd met 2,5%. Indien een in het salarisgebouw genoemd uursalaris door de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 uitkomt onder het wettelijk minimumuurloon vermeerderd met 1,52%, zal dat uursalaris in het salarisgebouw vanaf die datum worden aangepast naar het wettelijk minimumuurloon, vermeerderd met 1,52%. De medewerker heeft vanaf die datum recht op ten minste het wettelijk minimumuurloon, vermeerderd met 1,52%.

Meer onderwerpen in Bloemen