AVV Helpdesk

Artikel 20 Salarisgebouw 1 juli 2020

Het salarisgebouw dat van toepassing is per 1 juli 2020 is opgenomen in bijlage 2 van deze cao.
De bedragen in het salarisgebouw van 1 juli 2020 zijn tot stand gekomen als gevolg van de doorvoering per die datum van de:

  • invoering van de compensatie voor de verandering van het werknemersdeel van de pensioenpremie
  • aanpassing van de salarisgroepen B tot en met F met de stijging van het wettelijk minimumloon die per 1 januari 2020 door de overheid werd vastgesteld;
  • aanpassing van de salarisgroepen A tot en met F met de stijging van het wettelijk minimumloon die per 1 juli 2020 door de overheid werd vastgesteld.

Meer onderwerpen in Bloemen