AVV Helpdesk

Artikel 2 Werkingssfeer cao

 1. Deze cao heeft betrekking op de gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten. Daaronder worden de ondernemingen verstaan waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of aflevering van bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker.
 2. De onderneming kan zijn een gevestigde onderneming in een besloten ruimte die voor het publiek toegankelijk is, met name:
  1. een zelfstandige winkel of verkoophal;
  2. een zelfstandig bloemenverkooppunt in een supermarkt of  grootwinkelbedrijf, station, ziekenhuis of dergelijke (shop in the shop);
  3. een kiosk;
  4. een verkooppunt dat deel uitmaakt van een keten van bloemenverkooppunten (filiaal of franchise).
 3. De onderneming kan een digitale verkoopfaciliteit hebben, al dan niet in combinatie met een gevestigde (productie)ruimte.
 4. De onderneming kan een ambulante onderneming zijn:
  1. in een marktkraam;
  2. in een vaste standplaats;
  3. als wijkrijder;
  4. als concessionair.

Meer onderwerpen in Bloemen