AVV Helpdesk

Artikel 2 – Ouderendagen

In de cao Retail Non-Food zijn geen ouderendagen opgenomen.

Een medewerker kan een verworven recht hebben uit de oude cao SBD van maximaal drie ouderendagen.  De medewerker die voor 1 juli 2023 recht had op deze dagen behoudt deze dagen.

Meer onderwerpen in Retail