AVV Helpdesk

Artikel 2 – Functiewaardering en loontabel

Vóór 1 december 2018 hebben werkgevers de functies van hun medewerkers ingedeeld in FUWAM, het functiewaarderingssysteem in cao Retail Non-Food. Voor het indelen van de functies kan de website www.functiewijzer.nl als hulpmiddel worden gebruikt.

Op 1 december 2018 worden medewerkers met hun loon van dat moment ingedeeld in de loontabel Mode. Dat betreft de loontabel die met 1,03% is verhoogd. Medewerkers die tussen 1 juli 2018 en 1 december 2018 hun ervaringsjaar bereiken, gaan direct over naar loontabel Mode Nieuw. De inschaling geschiedt conform de wijze waarop medewerkers in de nieuwe loontabellen worden ingeschaald: via de eerstvolgende trede in de vigerende loontabel naar het naast hogere bedrag.

Medewerkers die tussen 1 december 2018 en 1 juli 2019 hun ervaringsjaar bereiken, gaan op dat moment op de hiervoor genoemde wijze van inschaling over naar de nieuwe loontabel.

Meer onderwerpen in Retail