AVV Helpdesk

Artikel 19 Salarisgebouw 1 januari 2020

Het salarisgebouw dat van toepassing is per 1 januari 2020 is opgenomen in bijlage 2 van deze cao.

Meer onderwerpen in Bloemen