AVV Helpdesk

Artikel 19 Garantieregeling inpassing medewerkers salarisgroep A

We onderscheiden twee groepen medewerkers in salarisgroep A (niveau minimumloon):

  • Medewerkers in salarisgroep A met de functie van Aankomend winkelmedewerker stromen in de regel en bij goed functioneren vrij snel door naar salarisgroep B, in de functie van winkelmedewerker.
  • Medewerkers in salarisgroep A in andere functies kunnen structureel overeenkomstig salarisgroep A beloond worden indien zij structureel werkzaamheden op het niveau van salarisgroep A uitvoeren.

Voor beide groepen geldt dat indien betrokkene in dienst was vóór 1 januari 2021, hij/zij – zolang betrokkene een functie in salarisgroep A verricht – het uursalaris behoudt wat dat betrokkene had op 31 december 2020 (het garantie uurloon). Betrokkene gaat er dus niet op achteruit in uurloon. De algemene aanpassing van het salaris van betrokkene is met ingang van 1 januari 2021 op basis van dit garantie uurloon van deze medewerkers berekend. De algemene aanpassingen van het salaris na 1 januari 2021 en in de toekomst zijn en worden met inachtneming van het steeds verhoogde garantie uurloon van deze medewerkers doorgevoerd.

Meer onderwerpen in Bloemen