AVV Helpdesk

Artikel 19 Inpassing medewerkers in de aanloopschaal

We onderscheiden twee groepen medewerkers in de aanloopschaal (niveau minimumloon, verhoogd met 1,52% t.b.v. de mogelijke aankoop van vier extra vakantiedagen):

  • Startende medewerkers met de functie van verkoper/binder. Zij stromen bij goed functioneren binnen 6 maanden door naar salarisgroep C.
  • Medewerkers die overeenkomstig artikel 17 lid 9 cao structureel werkzaamheden op het niveau het wettelijk minimumloon uitvoeren. Zij behouden het salaris overeenkomstig de aanloopschaal, zolang deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Meer onderwerpen in Bloemen