AVV Helpdesk

Artikel 18 – Protocollaire bepalingen

Individuele inconveniënte dagen

Cao-partijen doen tijdens de looptijd van de cao onderzoek naar het systeem van toeslagen, met als doel om werk en privé voor de  medewerker en de bezettingsbehoefte van de werkgever beter op elkaar af te stemmen. Momenteel worden toeslagen toegekend bij het werken op vaste momenten: feest- en zondagen. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers niet de keuze hebben om te bepalen of deze feest- en zondagen voor hen al dan niet inconveniënt zijn.

In dat kader zullen er pilots worden opgezet waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om zelf aan te geven welke dagen (in plaats van de officieel erkende feest- en zondagen) voor hen inconveniënt zijn, waardoor zij op die dagen niet zouden willen werken. Indien een medewerker op die dag alsnog werkt, zal een toeslag gelden. Bij de pilots zal het maken van het rooster, een goede urenadministratie en het verwerken hiervan in de salarisadministratie in acht worden genomen aangezien de regeling ook praktisch uitvoerbaar dient te zijn.

 

Individueel keuzebudget

In deze cao zijn afspraken gemaakt over kopen en verkopen van bovenwettelijke vakantiedagen. Cao-partijen doen tijdens de looptijd van deze cao onderzoek naar de uitbreiding van andere uitruilbare elementen met betrekking tot het individueel keuzebudget.

 

E-commerce functies:

Cao-partijen zorgen ervoor dat veel voorkomende functies in e-commerce worden beschreven, zodat de veel voorkomende functies hiervan in FUWAM kunnen worden ingedeeld en de cao beter toepasbaar wordt voor werkgevers en medewerkers in e-commerce. Cao-partijen doen daarnaast onderzoek naar een passend arbeidsvoorwaardenkader voor de functies in e-commercebedrijven, rekening houdend met het specifieke werktijdenpatroon in dit soort bedrijven.

 

Periodiek gezondheidsonderzoek

Tijdens de looptijd van de cao onderzoeken de cao-partijen de mogelijkheid tot het bieden van periodiek gezondheidsonderzoek voor medewerkers.

 

Veiligheid:

Cao-partijen werken het idee uit om medewerkers te stimuleren training te volgen op het gebied van veiligheid in de winkel. Deze trainingen zullen onder de aandacht van werkgevers worden gebracht, met het oogmerk dat zij hun medewerkers zo’n training laten volgen.

Voor managers en assistent managers zullen branche breed veiligheidstrainingen (niet digitaal) worden georganiseerd, gericht op het omgaan met fysiek en verbaal geweld. Werkgevers zullen deze trainingen betalen; medewerkers investeren in tijd, omdat de trainingen buiten werktijd gegeven zullen worden.

Bij het opzetten van deze trainingen zullen lokale activiteiten en initiatieven van Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden betrokken.

 

Chauffeurs

Cao-partijen inventariseren tijdens de looptijd van de cao bij bedrijven welke regelingen er gelden voor chauffeurs. Als dit aanleiding geeft om specifieke afspraken voor chauffeurs in de cao op te nemen, zal daar in de volgende cao overleg over plaatsvinden.

 

All-in afspraken

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over de definitie van all-in afspraken zoals genoemd in artikel 4.1.

 

Loon passend bij werk

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over loon passend bij het werk, onder andere bij (tijdelijke) vervanging.

 

 

Meer onderwerpen in Retail