AVV Helpdesk

Artikel 18 – Protocollaire bepalingen

All-in afspraken

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over de definitie van all-in afspraken zoals genoemd in artikel 4.1.

 

Loon passend bij werk

Tijdens de looptijd van de cao overleggen cao-partijen over loon passend bij het werk, onder andere bij (tijdelijke) vervanging. In dit overleg zal ook de wens van vakbonden worden besproken om de cao-bepaling over de toelage voor vervanging van een collega in een hogere functie die nu alleen geldt voor medewerkers werkzaam bij juweliers of parfumerieën worden meegenomen.

 

Werk-privébalans

Tijdens de looptijd van de cao zal een onderzoek worden uitgevoerd naar aanpassing van de bandbreedte van 35% bij flexibel werken.

Ook zullen sociale partners onderzoek doen naar specifieke wensen van jongere generaties en naar het werken op avonden. Dit onderzoek heeft niet alleen betrekking op winkelmedewerkers, maar ook op medewerkers in een distributiecentrum.

 

Beloning

Tijdens de looptijd van de cao zal een salarisonderzoek worden verricht, met name gericht op in hoeverre de knip – het niet gelden van cao-loonsverhogingen voor bovenschaligen – wordt toegepast en of de beloning in de branche de knip noodzakelijk maakt.

 

Bovenstaande onderzoeken worden voldoende tijdig verricht, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden bij de gesprekken over de cao vanaf 1 januari 2023.

 

Functiewaardering Wonen

Tijdens de looptijd van de cao zullen cao-partijen onderzoeken in hoeverre functies binnen de wonenbranche die nu nog niet in FUWAM zijn ingedeeld, moeten worden beschreven en gewaardeerd.