AVV Helpdesk

Artikel 18 Indeling in de salarisgroep

  1. Je werkgever deelt jouw functie in de bijbehorende salarisgroep in. De letter van de salarisgroep (C – F) correspondeert met de letter van de functie. In artikel 19 wordt beschreven in welke gevallen de aanloopschaal van toepassing is.
  2. Bij indiensttreding vindt de inpassing in de salarisgroep plaats op basis van jouw (al dan niet elders verkregen) ervaring.
  1. De bedragen van de salarisgroepen zijn gebaseerd op de normale arbeidsduur bij een voltijd dienstverband van gemiddeld 40 uur per week.
  2. Als je een deeltijd dienstverband hebt wordt jouw salaris vastgesteld  naar rato van de overeengekomen gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Meer onderwerpen in Bloemen