AVV Helpdesk

Artikel 17 Functie-indeling

 1. Je functie omvat het samenstel van de aan jou door je werkgever opgedragen werkzaamheden waarbij je een duidelijk resultaat moet bereiken.
 2. Je werkgever maakt bij de functie-indeling gebruik van onderstaande indeling in functiegroepen.
 3. Je werkgever vergelijkt de aan jou opgedragen werkzaamheden met de daarbij  meest passende functiegroep.
 4. Je werkgever deelt de functie vervolgens in die functiegroep in.
 5. Je werkzaamheden worden ingedeeld in één van de volgende functies:
  • Verkoper/binder (functiegroep C)
  • Vaktechnisch verkoper/binder (functiegroep D)
  • Vakspecialist of
   Allround werknemer/coördinerend medewerker (beiden ingedeeld in functiegroep E)
  • Bedrijfsleider (functiegroep F)
 1. De functieomschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 1.
 2. In de functieomschrijving staan de bij de functie behorende belangrijkste hoofdtaken en resultaatgebieden. De functies verschillen van elkaar en kennen een opklimmende mate van intensiteit/zwaarte en mate van gevarieerdheid van kerntaken en verantwoordelijkheden. Als je een hogere functie vervult, veronderstelt dat ook dat je de daaraan voorgaande functies kunt uitvoeren.
 3. Het is afhankelijk van de specifieke situatie binnen een onderneming welke functies er binnen die onderneming voorkomen.
 4. In bijzondere situaties verricht de medewerker structureel alleen werkzaamheden op het niveau van het wettelijk minimumloon. Het betreft dan niet-kernactiviteiten zoals bijvoorbeeld bezorgen en/of schoonmaken.

Meer onderwerpen in Bloemen