AVV Helpdesk

Artikel 16 Jaargesprek

 1. Tijdens het jaargesprek ga je met je werkgever in gesprek over ontwikkelingen rond de onderneming, jouw persoonlijke ontwikkeling en de inzetbaarheid van jou als werknemer.
 2. Het jaargesprek wordt ieder jaar voor het einde van het jaar met jou gehouden.
 3. Op basis van het individuele jaargesprek worden afspraken tussen werkgever en jou als werknemer gemaakt over:
  1. De van toepassing zijnde functie(-beschrijving) van de werknemer (zie artikel 17 lid 5 cao)
  2. Een terugblik op het afgelopen jaar, waaronder jouw inzetbaarheid, het eventuele verzuim en de beoordeling van jouw functioneren.
  3. De door jou te behalen resultaten gedurende het komende jaar;
  4. De wijze waarop die resultaten beoordeeld zullen worden en de op basis daarvan te nemen  beloningsbeslissing;
  5. De eventueel door jou te volgen functieopleidingen;
  6. Jouw inzetbaarheid gedurende het komende jaar en op de langere termijn;
  7. De eventueel door jou te volgen opleidingen, het gebruik van het persoonlijk studiebudget en/of het betaald persoonlijk studieverlof overeenkomstig artikel 39 en 40 cao.
  8. De wijze waarop je de vakantietoeslag wil ontvangen (zie artikel 30 cao) en of en zo ja, hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen je het komende jaar wilt kopen (zie artikel 48 cao);
 4. Het jaargesprek wordt gehouden aan de hand van een checklist. De te maken afspraken in het jaargesprek beslaan normaliter de periode januari  tot en met december van het volgende jaar (twaalf maanden). In overleg kan ook gekozen worden voor een andere referteperiode van twaalf maanden. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door jou en je werkgever ondertekend. Eventueel kunnen in de referteperiode van twaalf maanden één of meer voortgangsgesprekken plaatsvinden.
 5. De Handleiding jaargesprek en beoordeling is door VBW en AVV uitgewerkt en als bijlage 4 bij de cao gevoegd.

Meer onderwerpen in Bloemen